Skip navigation

ការប៉ាន់ស្មានផលបូក ៣ខ្ទង់ នឹង ៣ខ្ទង់

វិធីបូក ​(ការប៉ាន់ស្មានផលបូក ៣ខ្ទង់ នឹង ៣ខ្ទង់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកវិញ

មេរៀនទី៣៖ វិធីបូក ​(ការប៉ាន់ស្មានផលបូក ៣ខ្ទង់ នឹង ៣ខ្ទង់) ម៉ោ​ងទី​១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

មេរៀនទី៣៖ វិធីបូក ​(ការប៉ាន់ស្មានផលបូក ៣ខ្ទង់ នឹង ៣ខ្ទង់) ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                              

សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២៧     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២