Skip navigation

ការផ្ដុំ ប្ដូរ និងការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់រៀលក្នុងជីវភាពរស់នៅ(លំហាត់)

ការផ្ដុំ ប្ដូរ និងការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់រៀលក្នុងជីវភាពរស់នៅ(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖​ រូបិយវត្ថុវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                      

សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៣២    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២