Skip navigation

ធរណីមាត្រ(បរិមាត្រចតុកោណកែង) (លំហាត់)

បរិមាត្រចតុកោណកែង (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១០៖ ធរណីមាត្រវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                           

សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៨១      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២