Skip navigation

ម៉ោង និងនាទី

ម៉ោង និងនាទី

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៨៖ ពេលវេលាវិញ

មេរៀនទី៨៖ ពេលវេលា (ម៉ោង និងនាទី) (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


មេរៀនទី៨៖ ពេលវេលា (ម៉ោង និងនាទី) (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                              

សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៥៥        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១-២