Skip navigation

ការគុណចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់មានត្រាទុក

ការគុណចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់មានត្រាទុក

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណវិញ

មេរៀនទី៩ ៖ វិធីគុណ(ការគុណចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ និង១ខ្ទង់មានត្រាទុក)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សោភ័ណ រ៉ានី​
សាលា​បឋមសិក្សាពោធិ៍សាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពាធិ៍សាត់


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                  

សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៧៤