Skip navigation

ធរណីមាត្រ(ត្រីកោណ) (លំហាត់)

ធរណីមាត្រ(ត្រីកោណ) (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១០៖ ធរណីមាត្រវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                           

សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៧៨      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២