Skip navigation

ការរាប់បន្ថែមម្ដង១០០ (លំហាត់)

ការរាប់បន្ថែមម្ដង១០០ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៖ ចំនួនដល់ ១០០០០វិញ

មេរៀនទី១៖ ការរាប់បន្ថែមម្ដង១០០ (លំហាត់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                           

 សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី២ ​      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២ ​​