Skip navigation

ការប្ដូរក្រដាសប្រាក់រៀល

រូបិយ​វត្ថុ​ (ការប្ដូរក្រដាសប្រាក់រៀល)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖​ រូបិយវត្ថុវិញ

មេរៀនទី៤៖ រូបិយ​វត្ថុ​ (ការប្ដូរក្រដាសប្រាក់រៀល) ម៉ោ​ងទី​១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

មេរៀនទី៤៖ រូបិយ​វត្ថុ​ (ការប្ដូរក្រដាសប្រាក់រៀល) ម៉ោ​ងទី​២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                              

សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៣០     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-៣