Skip navigation

ការបង្គត់ចំនួនដែលមានលេខ៤ខ្ទង់ត្រឹមខ្ទង់រយ

ចំនួនដល់​​​ ១០ ០០០​​ (ការបង្គត់ចំនួនដែលមានលេខ៤ខ្ទង់ត្រឹមខ្ទង់រយ)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៖ ចំនួនដល់ ១០០០០វិញ

មេរៀនទី១៖ ចំនួនដល់​​​ ១០ ០០០​​ (ការបង្គត់ចំនួនដែលមានលេខ៤ខ្ទង់ត្រឹមខ្ទង់រយ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                         

សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី១០     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១