Skip navigation

សេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស (P133)

សេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស (P133)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិញ

មេរៀនទី១០៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ (អំណាន៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                             
  សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១៣៣-១៣៤                     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២