Skip navigation

សព្វនាមឈ្នាប់ (P129)

សព្វនាមឈ្នាប់ (P129)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិញ

មេរៀនទី១០៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ (វេយ្យាករណ៍៖ សព្វនាមឈ្នាប់)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                           
  សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១២៩-១៣០                        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១