Skip navigation

រឿង ក្ដីស្រម៉ៃ (P126)

អំណាន៖ រឿងក្ដីស្រម៉ៃ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិញ

មេរៀនទី១០៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ (អំណាន៖ រឿងក្ដីស្រម៉ៃ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                            
  សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១២៦-១២៧                     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២