Skip navigation

តែងល្បះ និងតែងកថាខណ្ឌ (P128)

តែងល្បះតាមរូភាព និងតែងកថាខណ្ឌអំពីមនុស្ស

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិញ

មេរៀនទី១០៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ (តែងល្បះតាមរូភាព និងតែងកថាខណ្ឌអំពីមនុស្ស)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                           
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១២៨                           សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២