Skip navigation

អំនាន៖ ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងដី(ទំ.៣៦)

អំណាន៖ ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងដី

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ ធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៣៖ ធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជា (អំណាន៖ ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងដី)
កគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                  
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី៣៦-៣៧                       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-៥