Skip navigation

បុត្រល្អ (P131)

(មេសូត្រ៖ បុត្រល្អ)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិញ

មេរៀនទី១០៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ (មេសូត្រ៖ បុត្រល្អ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                             
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១៣១                                 សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២