Skip navigation

ការរៀបរាប់ពីមនុស្សថ្លៃថ្នូរ (P135)

សន្ទនា៖ ការរៀបរាប់ពីមនុស្សថ្លៃថ្នូរ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិញ

មេរៀនទី១០៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ (សន្ទនា៖ ការរៀបរាប់ពីមនុស្សថ្លៃថ្នូរ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                              
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១៣៥                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១