Skip navigation

អំនាន៖ រ៉ែមាសនៅកម្ពុជា(ទំ.៤៤)

អំណាន៖ រ៉ែមាសនៅកម្ពុជា

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ ធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៣៖ ធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជា (អំណាន៖ រ៉ែមាសនៅកម្ពុជា)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                  
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី៤៤-៤៥                           សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-៤