Skip navigation

ការរៀបរាប់អំពីធនធានជលផល

ការរៀបរាប់ឡើងវិញ៖ ព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងរឿង

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា (ការរៀបរាប់ឡើងវិញ៖ ព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងរឿង)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                          
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៧៦                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-៤