Skip navigation

តែងល្បះ និងតែងសេចក្ដីពណ៌នាពីលំនៅដ្ឋាន (P132)

តែងល្បះ និងតែងសេចក្ដីពណ៌នាពីលំនៅដ្ឋាន (P132)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិញ

មេរៀនទី១០៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ (សំណេរ៖ តែងល្បះ និងតែងសេក្ដីពណ៌នាអំពីលំនៅដ្ឋាន)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                           
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១៣២                              សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២