Skip navigation

ការរៀបរាប់អំពីរ៉ែផ្សេងៗ(ទំ.៤៣)

សន្ទនា៖ ការរៀបរាប់អំពីរ៉ែផ្សេងៗ

មេរៀនទី៣ ធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជា (សន្ទនា៖ ការរៀបរាប់អំពីរ៉ែផ្សេងៗ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                            
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី៤៣                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-៣