Skip navigation

អំនាន៖ រឿង បងប្អូនពីរនាក់(ទំ.២១)

អំនាន៖ រឿងបងប្អូនពីរនាក់

មេរៀនទី២៖ ក្ដីសង្ឈឹមរបស់កុមារ (អំនាន៖ រឿងបងប្អូនពីរនាក់)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ
ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖
                  
សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី២១-២៣                                                             សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-៦