Skip navigation

តែងសេចក្ដីពណ៌នាពីទេសភាព (P118)

តែងសេចក្ដីពណ៌នាពីទេសភាព (P118)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទិ៩៖ រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៩៖ រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា (សំណេរ៖ តែងសេចក្ដីពណ៌នាទេសភាព)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                        
សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១១៨                                សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១