Skip navigation

អន្លង់ព្រីង (P116)

អំណាន៖ អន្លង់ព្រីង

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទិ៩៖ រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៩៖ រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា (អំណាន៖ អន្លង់ព្រីង)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                       
   សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១១៥-១១៦                      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១-២