Skip navigation

សរសេរតាមអានរៀបចំ(បន្ថែម)

សរសេរតាមអានរៀបចំ(បន្ថែម)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិញ

មេរៀនទី១០៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ (សរសេរតាមអានរៀបចំ៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                           
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១៣៨-១៣៩                      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២