Skip navigation

ការនិយាយ៖ ការពិពណ៌នាពីអ្នកមានគុណ(ទំ.១៥)

ន្ទនាការពណ៍នាអំពីអ្នកមានគុណ

មេរៀនទី១៖ អ្នកមានគុណ (សន្ទនាការពណ៍នាអំពីអ្នកមានគុណ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ
ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖
                                                          
សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី១៥                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-៣