Skip navigation

វិធីបំបួសនាគ

ពិធីបំបួសនាគ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទំលាប់ ប្រពៃណីខ្មែរវិញ

មេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីខ្មែរ (ពិធីបំបួសនាគ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                  
     សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៧៩-៨០                     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១-២