Skip navigation

ចូរអ្នកសរសេរអត្ថបទខ្លីមួយ រៀបរាប់ពីធនធានជលផលនៅក្នុងភូមិស្រុក ឬខេត្តរបស់អ្នក(ទំ.៧៦)

សំណេរ៖ ការសរសេរអត្ថបទខ្លីអំពីធនធានជលផល

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា (សំណេរ៖ ការសរសេរអត្ថបទខ្លីអំពីធនធានជលផល)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                    
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៧៦                                              សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-៤