Skip navigation

សំណេរ៖ អត្ថបទព័ត៌មានខ្លី(ទំ.៤៦)

សំណេរ៖ អត្ថបទព័ត៌មានខ្

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ ធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៣៖ ធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជា (សំណេរ៖ អត្ថបទព័ត៌មានខ្លី)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                            
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី៤៦                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២