Skip navigation

វេយ្យការណ៍៖ កិរិយាសកម្ម(ទំ.៧០)

វេយ្យាករណ៏៖ កិរិយាសកម្ម

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា (វេយ្យាករណ៏៖ កិរិយាសកម្ម)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                           
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៧០                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-៥