Skip navigation

បំណិន៖ តម្លៃអប់រំនៃរឿង(ទំ.៦២)

បំណិន៖ តម្លៃអប់រំនៃរឿង

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា (បំណិន៖ តម្លៃអប់រំនៃរឿង)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                         
       សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៦១-៦២                         សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-៦