Skip navigation

ក.ចូរតែងល្បះដោយប្រើពាក្យខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ(ទំ.៧)

ការតែងល្បះនឹងពាក្យ៖ តែងល្បះតាមរូបភាព

មេរៀនទី១៖ អ្នកមានគុណ (ការតែងល្បះនឹងពាក្យ៖ តែងល្បះតាមរូបភាព)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ
ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖
                        
សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៧       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២