Skip navigation

រឿងបឹងយក្សឡោម (P122)

រឿងបឹងយក្សឡោម (P122)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទិ៩៖ រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៩៖ រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា (អំណាន៖ បឹងយក្សឡោម)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                        
   សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១២២-១២៣                    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១-២