Skip navigation

រឿង ដំណើកម្សាន្តនៅអន្លង់ត្រីផ្សោត(ទំ.៦៩)

ការស្តាប់រឿង៖ ដំណើរកម្សាន្តនៅអន្លង់ត្រីផ្សោត

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា (ការស្តាប់រឿង៖ ដំណើរកម្សាន្តនៅអន្លង់ត្រីផ្សោត)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                         
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៦៩                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-៣