Skip navigation

ចូរអ្នកសរសេរកថាខណ្ឌពណ៌នាអំពីត្រីខាងក្រោម ដោយគ្រាន់តែប្រាប់ឈ្មោះ និងរៀបរាប់ពីរូបរាងរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះ(ទំ.៦៨)

សំណេរ៖ ការពណ៌នាអំពីត្រី

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា (សំណេរ៖ ការពណ៌នាអំពីត្រី)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                       
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៦៨                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-៤