Skip navigation

រឿង វាសនាបឹងទន្លេសាប(ទំ.៦៤)

អំណានរឿង៖ វាសនាបឹងទន្លេសាប

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា (អំណានរឿង៖ វាសនាបឹងទន្លេសាប)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                         
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៦៤-៦៥                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-៥