Skip navigation

ពណ៌នាពីត្រី (ទំ.៦៧)

សំណេរ៖ ការពណ៌នាអំពីត្

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា (សំណេរ៖ ការពណ៌នាអំពីត្រី)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                          
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៦៧                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-៣