Skip navigation

ទំនៀមទម្លាប់ដាក់ប្រាក់កាក់ក្នុងមាត់អ្នកស្លាប់

អំណាន ៖ ទនៀមទម្លាប់ការដាក់ប្រាក់កាក់ក្នុងមាត់អ្នកស្លាប់

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទំលាប់ ប្រពៃណីខ្មែរវិញ

មេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីខ្មែរ (អំណាន ៖ ទនៀមទម្លាប់ការដាក់ប្រាក់កាក់ក្នុងមាត់អ្នកស្លាប់​​)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                  
      សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៨៣-៨៤                 សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១-២