Skip navigation

ខ.ចូរតែងល្បះទាក់ទងគ្នាតាមរូបភាពនេះឱ្យបាន ៥ ល្បះ(ទំ.៧)

ការតែងល្បះនឹងពាក្យ៖ តែងល្បះតាមរូបភាព

មេរៀនទី១៖ អ្នកមានគុណ (ការតែងល្បះនឹងពាក្យ៖ តែងល្បះតាមរូបភាព)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ
ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖
                                                       
សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៧                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២