Skip navigation

វេយ្យការណ៍៖ កិរិយាអកម្ម(ទំ.៥៤)

វេយ្យាករណ៏៖ កិរិយាអកម្

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិវិញ

មេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិ (វេយ្យាករណ៏៖ កិរិយាអកម្ម)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                          
សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៥៤                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-៤