Skip navigation

ចំណងឈ្នាប់ ឬឈ្នប់ (P120)

វេយ្យាករណ៍៖ ចំណងឈ្នាប់ ឬឈ្នាប់

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទិ៩៖ រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៩៖ រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា (វេយ្យាករណ៍៖ ចំណងឈ្នាប់ ឬឈ្នាប់)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                        
    សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១២០-១២១                      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១