Skip navigation

ការរៀបរាប់ពីធនធានជលផល(ទំ.៧៤)

សន្ទនា៖ ការរៀបរាប់ពីធនធានជលផល

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា (សន្ទនា៖ ការរៀបរាប់ពីធនធានជលផល)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                  
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៧៤-៧៥                                    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-៤