Skip navigation

ការស្តាប់៖ រឿង ក្ដីស្រម៉ៃ (P128)

ការស្ដាប់៖ រឿងក្ដីស្រម៉ៃ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិញ

មេរៀនទី១០៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ (ការស្ដាប់៖ រឿងក្ដីស្រម៉ៃ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                       
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១២៨                            សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១