Skip navigation

បំណិន៖ ព្រិត្តិការណ៍រឿង(ទំ.៤៨)

បំណិន៖ ព្រិត្តិការណ៏រឿង

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិវិញ

មេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិ (បំណិន៖ ព្រិត្តិការណ៏រឿង)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                  
                            សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៤៨-៤៩                                 សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-៥