Skip navigation

សំណេររបាយការណ៍ស្ដីពីអំណានរឿងសម្រាប់អ្នកស្ដាប់

សំណេររបាយការណ៏ស្តីពី៖ អំណានរឿងសម្រាប់អ្នកស្តាប់

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី២៖ ក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារវិញ

មេរៀនទី២៖ ក្ដីសង្ឈឹមរបស់កុមារ (សំណេររបាយការណ៏ស្តីពី៖ អំណានរឿងសម្រាប់អ្នកស្តាប់)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                  
សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី៣១-៣២                            សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-៤