Skip navigation

សញ្ញាវង់ក្រចក (...)

វេយ្យាករណ៍​ ៖ សញ្ញា​ វង់ក្រចក(.​.​.​.​)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទំលាប់ ប្រពៃណីខ្មែរវិញ

មេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីខ្មែរ (វេយ្យាករណ៍​ ៖ សញ្ញា​ វង់ក្រចក(.​.​.​.​)​)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                     
សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៨២                               សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១