Skip navigation

ការស្តាប់៖ ត្បូងពណ៌ស្វាយ(ទំ.៣៨)

ការស្តាប់៖ ត្បូងពណ៌ស្វាយមួយគ្រាប់

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ ធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៣៖ ធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជា (ការស្តាប់៖ ត្បូងពណ៌ស្វាយមួយគ្រាប់)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                            
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី៣៨                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-៤