Skip navigation

បំណិន៖ ការកត់ត្រាគំនិតសំខាន់ៗក្នុងកំណាព្យ(ទំ.៨)

បំណិន៖ ការកត់ត្រាគំនិតសំខាន់ៗនៅក្នុងកំណាព្យ

មេរៀនទី១៖ អ្នកមានគុណ (បំណិន៖ ការកត់ត្រាគំនិតសំខាន់ៗនៅក្នុងកំណាព្យ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ
ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖
                        
សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៨       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-៥