Skip navigation

ការផ្ដល់ការណែនាំ

ការផ្ដល់ការណែនាំ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧៖ តន្រ្តី និងសិល្បះបុរាណវិញ

មេរៀនទី៧៖ តន្ត្រី និងសិល្បៈបុរាណ (បំណិន៖ ការផ្ដល់ការណែនាំ​​)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                  
       សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៨៩-៩០                    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១