Skip navigation

ការស្តាប់៖ រឿង ស្រីកណ្ដុរល្អោច(ទំ.៥៣)

ការស្តាប់រឿង៖ ស្រីកណ្តុរល្អោច

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិវិញ

មេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិ (ការស្តាប់រឿង៖ ស្រីកណ្តុរល្អោច)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                             
សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៥៣                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-៤