Skip navigation

អត្ថបទពណ៌នាត្រីប៉ាសេអ៊ី

សំណេរអត្ថបទពណ៌នា៖ ការសិក្សាឧទាហរណ៏

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា (សំណេរអត្ថបទពណ៌នា៖ ការសិក្សាឧទាហរណ៏)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                            
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៦៦                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-៣